Botox

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum-toxin type A. I svært små, fortynnede doser kan toxinet sprøytes inn i enkelte av ansiktsmusklene for å glatte ut rynker.

Denne virkningen oppstår ved at toxinet blokkerer nerveimpulsene til små ansiktsmuskler og hindrer at disse trekker seg sammen. Derved vil den overliggende huden glatte seg ut og rynkene bli grunnere/ forsvinne. Botox virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene. Sinterynken mellom øyenbrynene, tversoverrynkene i pannen og kråkefotrynkene på utsiden av øynene er vanlige områder å behandle.

Botox injiseres med en engangssprøyte med en svært tynn spiss. Det er lite ubehag knyttet til behandlingen, og den tar cirka 15 minutter. Det tar 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 2 uker før man får full effekt. Effekten er forbigående og varer i snitt 3-6 måneder etter første behandling, men enkelte kan oppleve en betydelig lengre virkning. For optimal effekt anbefales et vedlikehold på 2-3 ganger per år. Vitenskapelige studier viser imidlertid at effekten av Botox blir lenger etter hver ny behandling, noe som sannsynligvis skyldes at muskelen som blir blokkert av Botox etter hvert blir mindre og svakere, fordi den ikke brukes.

Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner. Bivirkninger av Botox er svært sjeldne, selv etter at produktet har vært i bruk i over 10 år i 60 ulike land. Den vanligste bivirkningen er en liten blodutredelse på selve innstikkstedet. Unntaksvis kan Botox gi en svekkelse av nærliggende muskler. Dette er imidlertid forbigående. Det finnes ingen eksempler på varige mén etter Botoxbehandling.

Kontakt oss i dag for gratis og uforpliktende konsultasjon!