Siste nytt

Fem råd som hjelper mot stress

Visste du at stress kan være verre enn å røyke og i tillegg gjør stor skade på utseendet ditt? Tenker du over hva som virkelig er viktig for deg i livet ditt? Bruker du tiden din på det du egentlig ønsker? Stressmestring handler blant annet om å prioritere og velge bort.

Tenker du over hva som virkelig er viktig for deg i livet ditt? Bruker du tiden din på det du egentlig ønsker? Stressmestring handler blant annet om å prioritere og velge bort.

De fleste kjenner på hverdagsstresset, og mange har opplevd at det topper seg og rett og slett blir for mye. Visste du at stress faktisk er en av de store helsefarene i dag? I følge WHO stammer hele 80 % av alle sykdommer fra stress. Stress kan til og med være verre enn å røyke, og i tillegg gjøre stor skade på utseendet ditt!

På tide å ta et oppgjør med å stresse?

Psykoterapeut Birgitte Sally er forfatter av flere bøker om psykologi og personlig kommunikasjon. På kk.no gir hun følgende råd for å få hjelp til å velge bort det minst viktige i livet ditt, og på den måten slippe det stresset som bare gjør deg dårlig.

1 – Det gode liv

Livet ditt blir enklere hvis du finner ut av hva som gjør deg glad, slik at du kan bruke tid på det som betyr noe for deg – og ikke alt det andre. For å trives må du oppleve positive følelser, engasjement, mening, prestere og ha gode relasjoner. Det er individuelt hva som får oss til å oppleve de fem elementene, men det er normalt for alle mennesker å ha disse behovene.

Sett deg noen mål og lag en plan for hvordan du kan nå dem. Uansett hva du drømmer om, og hvor mange mål du setter deg, er det viktig å huske på at det er mye som ligger utenfor din kontroll. Aksepter det, og aksepter at vi som mennesker ikke alltid er perfekte. Ved å akseptere deg selv og livet som det er, blir tilværelsen lettere for deg. Selvfølgelig må du fremdeles lære av dine feil, og ønske og drømme om forandring. Men du må også se ting i øynene akkurat som de er, og oppføre deg ordentlig overfor deg selv og menneskene rundt deg.

2 – Finn fine virkelige verdier

For å få et enklere liv, må du finne ut hvilke grunnleggende verdier du har i livet ditt: Det gir deg nemlig en ledestjerne i livet, og du unngår å gjøre bomturer. Tenk over hvordan dine grunnleggende verdier kommer til uttrykk gjennom de forskjellige rollene du spiller i livet, både i privatlivet og på arbeidsplassen.

Det handler om å finne balanse i rollene, slik at de stemmer overens med verdiene dine.

Er du den som alltid påtar deg rollen som arbeidshest på jobben? Men vil heller i virkeligheten heller vil være mer sammen med barna dine? Da må du kanskje si nei til en ny, spennende jobb-oppgave og dermed omdefinere rollen din som arbeidshest.

Når vi velger noe, er det dessverre ofte de nære relasjonene og noe som er grunnleggende viktig for oss, som ryker. Å aktivt velge bort noe, er å ta ansvar for livet ditt og konsekvensene av beslutningene dine. Når du lever etter kjerneverdiene dine, blir du mer bevisst på hva du må velge bort.

3 –  Dropp multitasking

Gjør arbeidslivet ditt enklere ved å skape grobunn for konsentrasjon og fordypelse, slik at du ikke blir unødig forstyrret. Oppskriften er å velge bort multitasking. Multitasking hemmer nemlig konsentrasjonen, og det er fort gjort å gjøre en masse oppgaver halvveis. Overdrevent multitasking fører til stress og utbrenthet.

Sjekk alle de nye e-postene dine på én gang, velge én oppgave om gangen, hold orden på skrivebordet ditt og tenk to ganger før du svarer på en forespørsel.

Du kan også minimere avbrytelser og forstyrrelser ved å jobbe målrettet med oppmerksomheten gjennom små mindfulnessøvelser, for eksempel der du lytter til pusten din i ett minutt. Denne øvelsen kan du gjøre når du venter på bussen, sitter foran pc-en eller når du skal hente barn i barnehagen.

4 – Bli kvitt tidstyvene

Livet ditt blir enklere hvis du blir bevisst på hvordan du bruker tiden din, og får luket ut unødvendige tidstyver og for mange gjøremål. Det gjelder å være en tidsrealist fremfor en tidsoptimist.

For å kunne leve opp til dine personlige mål og verdier i hverdagen, må du ta en nærmere titt på din evne til å beregne tid. Mange av oss er urealistiske tidsoptimister og kan med fordel lære å se en sak i sin helhet før vi beregner et tidsforbruk.

Du kan bli mer bevisst på hvordan du bruker tiden din, for eksempel ved å se på de overordnede målene og gjøremålslistene dine. Her kan det være aktiviteter som du helt eller delvis kan velge bort, for eksempel møter på jobben eller sosiale medier og TV-titting. Og når du har fått mer tid, må du passe på at du ikke bare legger en masse nye aktiviteter inn i den frigjorte tiden.

5 – Sett deg langsiktige mål

For å få et enklere liv, må du få regnestykket til å gå opp og ha prioritert dine ønsker og viktige mål. Du vil få plass til alt det du er kommet frem til på de fem første trinnene ved å se på hvordan du oppnår de tingene du ønsker i livet i ditt. Det er ikke sikkert du kan få til alt du ønsker deg, og det kan være vanskelig å hele tiden skulle velge bort når du jo egentlig vil ha i pose og sekk. Men det er verdt det i det lange løp. Hvis du ikke velger bort, blir det vanskelig å trives når presset blir for stort.

Ta fritiden like alvorlig som arbeidstiden. Den konkrete planen må justeres fortløpende og legges inn i kalenderen på den måten som gir best mening for deg. De personlige målene må brytes ned fra langsiktige til mer kortsiktige mål, for til sist å resultere i en konkret handlingsplan.

Oversikt og planlegging gir stabile rammer

Hvis du vil ha et enklere liv, gjelder det å stå stødig i deg selv – også når det stormer. Livet blir nemlig enklere når du på bakgrunn av verdiene dine selv tar stilling til om noe er greit, for da unngår du å tenke på hva andre måtte tenke, mene og føle om deg.

Mennesker som er tydelige og står stødig i seg selv, skaper trygghet hos andre fordi man vet hvor man har dem, også selv om man er uenig. Følelser kan noen ganger ta utrolig mye plass og hindre mange i å kommunisere hensiktsmessig. Du kan øve deg på å ha en vennlig og klar kommunikasjon, noe som betyr at du gir beskjed om hva du tenker, og hva du ikke kan stå inne for.

Opplever du sterke følelser, skal du ikke nødvendigvis handle ut fra disse følelsene. Som tommelfingerregel skal du forsøke å komme deg ut av følelsen før du handler.

For å få innarbeidet en ny måte å leve på, kan det være en god idé å innføre daglige eller i hvert fall jevnlige rutiner. Lag en handlingsplan over livet ditt, der du setter deg både kortsiktige og langsiktige mål og bruk kalenderen din for å holde oversikten.

🌿