Siste nytt

Viktigheten av hygieniske prinsipp

Hygiene i praksis

God hygiene er viktig i alle arbeidsrutiner, men er særlig viktig på institusjoner eller arbeidsplasser hvor man arbeider med mennesker. Dette kan variere i forhold til hvilken institusjon man arbeider på, i forhold til pasientgruppe og andre faktorer, men grunnprinsippene er de samme.

Hensikten er å hindre overføring av forurensing og mulig smitte ved arbeid med alle pasienter. Samt å forebygge smitte til – og mellom pasienter og beskytte helsepersonellet mot smitte.

Hos Klinikk Haugesund er vi opptatt av våre pasienters og ansattes helse. Du skal være trygg på at vi følger Helsemyndighetenes råd om basal smittevernrutine. Husk at smittevern = pasientsikkerhet. Vi går gjennom noen av disse nedenfor.

Våre rutiner for god håndhygiene

Håndhygiene er ett av de viktigste enkelttiltakene for å forebygge smittespredning.

 • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er førstevalg som metode. Unntaket er når hendene er synlig tilskitnet; da benyttes håndvask.
 • Bruk håndvask med vanlig såpe og vann når hendene er synlig tilskitnet og tørk deretter med engangshåndklær.
 • Håndhygiene utføres før rene og etter urene arbeidssituasjoner/prosedyrer.

Hansker:

 • Engangshansker skiftes mellom hver pasient
 • Engangshansker skiftes mellom arbeidsoppgaver, også hos samme pasient, dersom hanskene har kommet i kontakt med områder som kan være forurenset.

Renhold og desinfeksjon

Godt renhold av lokaler og utstyr er svært viktig for å oppnå høy hygienisk standard.

 • Ved søl av kroppsvæsker på inventar, berøringspunkter og flater, fjernes dette, og området desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel.
 • Vanlig renhold utføres i tråd med virksomhetens renholdsplan.
 • Utstyr og hjelpemidler som anvendes skal ha en utforming som sikrer et effektivt renhold og som tillater den nødvendige sterilisering eller desinfeksjon.
 • Alt utstyr som brukes om igjen, må være omhyggelig rengjort og desinfisert eller sterilisert, før det brukes til andre pasienter.
 • Engangsutstyr skal ikke brukes om igjen og kastes etter gjeldende rutiner.

Rutiner for trygg injeksjonspraksis

 • Bruk av aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr.
 • Bruk av ny sprøyte for hver pasient, selv om spissen skiftes.
 • Ikke bruke samme engangsampulle eller – hetteglass til flere pasienter og ikke spare på rester til senere bruk.
 • Alle membraner på hetteglass desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel. Dersom flerdosehetteglass benyttes, bruk steril engangsspiss og sprøyte hver gang membranen penetreres.
 • Hud som er synlig tilskitnet vaskes alltid først og desinfiseres deretter før penetrasjon.

Avfallshåndtering

 • Smittefarlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte.
 • Virksomheten skal i sitt internkontrollsystem ha rutiner for håndtering av avfall, inkludert rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Smittefarlig avfall skal emballeres på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Emballasje og merking skal være i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer.

Med godt smittevernarbeid ivaretar vi pasientenes og vår egen helse.