Siste nytt

Slik smitter luftveisinfeksjoner

 

Hvordan smitter luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner smitter ved at smittestoff (bakterier eller virus) overføres fra luftveiene hos en syk person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Smitten kan overføres på tre måter.

Via dråper i luften

ved at den syke nyser eller hoster slik at smittestoff pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står  nærmere enn 1-2 meter.

Ved direkte kontakt

når den syke har fått smittestoff på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

Ved indirekte kontakt

når smittestoff har blitt overført til pasientens umiddelbare omgivelser (inventar og gjenstander ) av pasienten ved at han/hun har hostet, nyst eller berørt flatene, og som andre kommer i kontakt med.

 

Smitteveier ved luftveisinfeksjoner

I medienene leser vi om dråpe og kontaktsmitte eller også luftsmitte?  Vet du forskjellen på dette?

Dråpe og kontaktsmitte

Dråpesmitte er smitteoverføring via dråper med smittestoffer som «slynges » ut når man prater, hoster, nyser eller kaster opp. Dråpene sprer seg i luften til personer og gjenstander i opp til  2 meters avstand før de faller til bakken.

Når smitten ikke overføres direkte fra luftveiene til mottakeren, men via enten pasienten selv eller gjenstander kalles det direkte eller indirekte kontaktsmitte.

Dråpesmitte antas å være den vanligste smitteveien ved luftveisinfeksjoner, i kombinasjon med kontaktsmitte.

Luftsmitte

Bakterier og virus kan i noen tilfeller ha potensiale til å forekomme i mindre enheter, som aerosoler. Disse ørsmå partiklene kan nå overflatene i øvre luftveier og  i

nedre luftveier. Selv om det meste av smitten med aerosoler også vil forekomme nær pasienten kan disse partiklene holde seg i luften over lenger tid og spre seg over lenger avstander.

 

Vi viser til  informasjon om smittevern på Folkehelseinstituttet for råd om smittevern

https://www.fhi.no/

Sammen kan vi bekjempe  KORONA viruset.

 

Ta godt vare på hverandre i disse  vanskelige tider, og kjenn  trygghet i at vi står sammen i dette viktige arbeidet.