Siste nytt

Botoxbehandling av migrene- hodepine

migrene

Mange migrene pasienter opplever vansker med å finne en behandling som fungerer mot hodepinen.

 

Mange plages mye i hverdagen på grunn av hodepine og migrene og stadig flere – både pasienter og leger – vender oppmerksomheten mot muskelavslappende lindring. En del av pasientene med migrene har nemlig en form for blandingshodepine, med spenningshodepine som utløsende årsak.

 

Ettersom migrene er en indre reaksjon, antas det at (over-) aktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall. Ved å passivisere én eller flere av disse muskelområdene, vil dette i flere tilfeller kunne redusere og evt. opphøre migrene-anfall så lenge behandlingen har sin effekt. Dersom man har andre former for migrene som påvist ikke har med stress/muskler å gjøre, er det usikkert om hvorvidt Botox-behandling vil kunne ha tilfredsstillende effekt.

Dersom du lurer på om denne behandlingen kan være noe for deg klikk her