Siste nytt

Behandling med Botox (Botulinumtoksin)

Botox behandling (botulinumtoksin) mot rynker

Botox er et registrert legemiddel som retter ut rynker og gir et mer avslappet uttrykk. Botox sprøytes det inn i utvalgte små ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. I prinsippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles. Områdene som oftest behandles er «sinterynken» i pannen mellom øyenbrynene, «kråkefot-rynkene» på utsiden av øynene, samt «tversover-rynkene» i pannen.

Botox kan også brukes til behandling av migrene, overdrevet svetting samt flere andre medisinske tilstander.

Hvor lenge varer effekten?

En fordel med Botox-behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-6 måneder etter førstegangs behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen – og eventuelt få behandlet andre områder. For å vedlikeholde optimal effekt bør en regne med å måtte gjenta injeksjonene 2-3 ganger i året.

Hvordan virker Botox?

Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Botox virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Hvordan utføres behandlingen?

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg og vi forteller pasienten om kontraindikasjoner og eventuelle bivirkninger. Vår lege vil snakke med deg om dine ønsker og forventninger til behandlingen. Du vil få råd og veiledning for evt videre behandling, samt svar på spørsmål du måtte ha. Vi kan selvfølgelig behandle deg samme dag om ønskelig.

Botox injiseres med en engangssprøyte med en svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag under behandlingen. Mange beskriver stikkene som litt sviende. Behandlingen tar ca. 15 min avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 24 timene bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. En anbefaler også å unngå trening de første timene etter behandling.

Områder som kan behandles med Botox:

  • Smilerynker / kråketær
  • Pannerynker
  • Overlepperynker / røykerynker / snurpemunn
  • Sur munn / hengende munnviker
  • Sinnarynke / bekymringsrynke
  • Tannkjøttsmil / ” Gummysmile ”
  • Tanngnissing
  • Hodepine / spenningshodepine
  • Svettebehandling

Ulike typer behandlingsområder

Behandling av panne med Botox
Jobben til pannemuskelen er å holde øyelokkene åpne og løfte pannen. Det er stor variasjon mellom personer hvor kraftig muskelen er. Det er også vanlig at muskelen er asymmetrisk og gir ulike linjer på høyre og venstre side. Målet med behandling er å glatte ut dynamiske linjer uten å gi et kunstig utseende. Da muskelens form og anatomi varierer stort mellom personer er det her viktig med en erfaren behandler som kan tegne opp og markere musklene som skal behandles.

Behandling av sinterynke (glabella)

Behandling av sinterynken (glabella) er den vanligste bruken av Botox – behandling. Behandlingen reduserer linjer mellom øynene. En annen viktig effekt er at øyelokkene hever seg noe som gir et mer åpent blikk.

Løft av øyenbryn

Det er mulig å gi et løft og forme øyenbryn ved bruk av Botox – behandling. En vil typisk først behandle sinterynken som gir et mer våkent blikk. En vil deretter også sette en liten dose i ytre del av øyenbrynet for å hemme musklene som drar øyet ned.

Botox mot kråketær(linjer rundt øyne)
Fine linjer kalt kråketær er svært vanlig rundt øynene. En liten mengde Botox settes som små innstikk i ytre del av muskelen orbicularis oculi. Behandlingen består typisk av 3-6 små innstikk øverst i huden.

Botox mot svetteplager
Botox er den mest effektive behandling av lokaliserte svetteplager under armhuler og hender. Behandlingen består av små stikk i området. Effekten kommer etter 3-7 dager og man får en betydelig svettereduksjon. De fleste har effekt 3-6 måneder men andre også lenger. Behandlingen må gjentas når effekten går ut.

 

  • Botox – behandling kan også brukes mot blant annet spenningshodeping eller mingrene. Les mer om dette ved å trykke deg inn på lenken